datrangtridabamvang7x20big3322-1472636612-6972
đá-giả-cổ-vàng-soi-cạnh-10x20-600x454

Đá băm vàng soi cạnh

Liên Hệ: 0935 494 086/

  • Mã sản phẩm
  • Số lượng đã bán Cái
  • Tình trạng Hàng mới
  • Bảo hành
  • Phí vận chuyển

Đá băm mặt giả cổ soi cạnh trên thị trường hiện có 4 màu sắc chủ yếu sau:

– Đá băm đen soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm vàng soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm xanh rêu soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm trắng muối soi cạnh 10×20 cm.

 

Mô tả ngắn

Đá băm mặt giả cổ soi cạnh trên thị trường hiện có 4 màu sắc chủ yếu sau:

– Đá băm đen soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm vàng soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm xanh rêu soi cạnh 10×20 cm.

– Đá băm trắng muối soi cạnh 10×20 cm.