keo kết nối bê tông
keo kết nối bê tông timthumb 25131_13_05_15_sikadur-732

Keo Sikadur kết nối bê tông mới và cũ

Liên Hệ: 0935 494 086/

  • Mã sản phẩm
  • Số lượng đã bán Cái
  • Tình trạng Hàng mới
  • Bảo hành
  • Phí vận chuyển

Sikadur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo lên bê tông mới.
Sikadur 732 phù hợp với ASTM 881-02, loại II, cấp 2, phần B+C.

Dùng để kết nối giữa bê tông mới và bêtông cũ, gạch, gạch men, thép. Trám các vết nứt chân chim, lớp phủ bảo vệ cho thép, bệ treo. – Định mức: 0.3-0.8kg/m2 Chất kết nối gốc nhựa epoxy 2 thành phần

Mô tả ngắn

Sikadur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo lên bê tông mới.
Sikadur 732 phù hợp với ASTM 881-02, loại II, cấp 2, phần B+C.

Dùng để kết nối giữa bê tông mới và bêtông cũ, gạch, gạch men, thép. Trám các vết nứt chân chim, lớp phủ bảo vệ cho thép, bệ treo. – Định mức: 0.3-0.8kg/m2 Chất kết nối gốc nhựa epoxy 2 thành phần